Posted on: 2021-03-30 Posted by: szuperadmin Comments: 0

Variációk friss házasoknak (index)

A házastársak névviselési változatait a Polgári törvénykönyv 4:27. §-a sorolja fel.

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viselheti

 1. a születési nevét;
 2. a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
 3. a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással;
 4. az előbbihez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
 5. a férje családi nevét a házasságra utaló toldással;
 6. az előbbihez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
 7. a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.

A férj a házasságkötés után, választása szerint viselheti

 1. a születési nevét;
 2. a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
 3. a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.

Bónuszképp a férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként összekapcsolhatja kettőjük családi nevét is, hozzáfűzve a saját utónevét, azzal, hogy az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.

Megegyezés hiányában a felek a házasságkötést megelőzően viselt nevüket viselik tovább. Itt is van egy kivétel: nem viselheti a feleség az előző férj teljes nevét a házasságra utaló toldással.

A házassági névviselési formától meg kell különböztetni a házassági névváltoztatást. Utóbbinak két törvényi feltétele van:

 1. csak a házasság megszűnését követően lehet engedélyezni és
 2. csak akkor, ha a névhasználat személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható.